Войдите, чтобы получить скидку 10%
Войдите, чтобы получить скидку 10%
  Latest News  
Liberty Central Nha Trang is delighted to have received “Starway Tourism Awards – Top 100 World Best Hotels 2018” from Coral Travel.
Được quản lý bởi Odyssea Hospitality, Liberty Central là một thương hiệu khách sạn được kết hợp giữa chất lượng quốc tế và những nét đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam.