Войдите, чтобы получить скидку 10%
Меню
Войдите, чтобы получить скидку 10%
  Latest News  
Liberty Central Nha Trang is delighted to have received “Starway Tourism Awards – Top 100 World Best Hotels 2018” from Coral Travel.
Chúng tôi đã có vinh dự được trò chuyện và nghe ông Thierry Le Ponner, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý khách sạn Odyssea Hospitality, chia sẻ về tầm nhìn và những mục tiêu của Odyssea Hospitality trong tương lai gần.