06 Tháng 6, 2022
Liberty Hotel Saigon Parkview: Lunch Buffet
Liberty Hotel Saigon Parkview thông báo:
Buffet trưa :Khai trương ngày 02/02/2022.
Mở cửa phục vụ : Thứ Năm đến Chủ nhật.
Thời gian phục vụ : Từ 11.00 đến 13.30.
Giá vé: 299.000 đ/người lớn & 149.000 đ/ trẻ em (1m - 1,3m).
Vui lòng liên hệ: Ms Hồ Kim Ngọc, điện thoại : 0338 348793 – 028. 38365 175 - 028.3836 4556 (Ext : 790)
Email: salesbanquet.lpv@libertyhotels.com.vn  hoặc reservation.lpv@libertyhotels.com.vn