***

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

CÁC TRANG WEBSITE CỦA ODYSSEA HOSPITALITY

 
Dưới đây là các điều khoản và điều kiện được áp dụng cho việc sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality hoặc ứng dụng di động. Việc sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality của người truy cập sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây, cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể nào khác được nêu trên các trang riêng lẻ của các trang website của Odyssea Hospitality (gọi chung là “Điều Khoản & Điều Kiện) và tất cả các luật lệ và quy định hiện hành, bao gồm các điều khoản liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu và các quyền lợi sở hữu trí tuệ khác. Việc nhập thông tin trên các trang website của Odyssea Hospitality phải được tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật của Odyssea Hospitality dành cho người truy cập (hiện hữu trên Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng) cùng với các điều khoản và điều khoản sử dụng được nêu sau đây.

XUI VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI TẢI VỀ, SỬ DỤNG HOẶC THU THẬP BẤT CỨ DỮ LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN CÁC TRANG WEBSITE CỦA ODYSSEA HOSPITALITY. KHI TRUY CẬP CÁC TRANG WEBSITE CỦA ODYSSEA HOSPITALITY (và/hoặc tải về ứng dụng di động do Odyssea Hospitality cung cấp), NGƯỜI TRUY CẬP ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ GIỚI HẠN NÀO. Odyssea Hospitality có quyền thay đổi, cập nhật hoặc sửa chữa bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào, hoặc bất cứ thông tin nào được hiển thị trên các trang website của Odyssea Hospitality mà không cần thông báo và chỉ cần cập nhật các điều khoản, điều kiện và thông tin mới lên các trang website của Odyssea Hospitality. Việc người truy cập tiếp tục sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality có nghĩa là người truy cập chấp nhận và đồng ý với những điều khoản, điều kiện và thông tin đã được cập nhật. Nếu người truy cập không chấp nhận các điều khoản, điều kiện và thông tin được cập nhật. xin vui lòng thoát khỏi một trong những trang website của Odyssea Hospitality ngay lập tức. 

1. USE OF COOKIES 
XIN LƯU Ý:
Các trang website của Odyssea Hospitality sử dụng các cookie khác nhau để cung cấp một số chức năng nhất định cho các trang website của chúng tôi. Cookie được định nghĩa là một tệp văn bản nhỏ chứa đựng thông tin được tải xuống thiết bị điện tử của người truy cập khi truy cập một trang website. Các cookie này sau đó sẽ được gửi trở lại trang website được truy cập khi người truy cập quay lại trang website đó, hoặc đến một trang website khác nhận ra cookie đó.
 
2. DỊCH VỤ DỰA TRÊN ĐỊA ĐIỂM
Một số trang website nhất định có thể cung cấp cho người truy cập nội dung dựa trên định vị của người truy cập, bao gồm việc cung cấp định vị và phương hướng bên trong các khách sạn và khu nghỉ dưỡng được Odyssea Hospitality quản lý, việc gửi cho người truy cập các ưu đãi đặc biệt hoặc gợi ý về các hoạt động, hoạt động và khuyến mãi tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

3. VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEBSITE CỦA ODYSSEA HOSPITALITY
(a) Điều khoản chung 
Người truy cập chỉ có thể sử dụng những dịch vụ trên các trang website của Odyssea Hospitality nếu người truy cập từ 18 tuổi trở lên và có thể thi hành các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành tại lãnh thổ Việt Nam. Trong bất kỳ trường hợp nào, những dịch vụ trên các trang website của Odyssea Hospitality không dành cho trẻ vị thành niên. Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện sử dụng bổ sung có thể áp dụng cho việc đặt chỗ, giao dịch, chuyển đổi, sử dụng hoặc hoạt động được hiển thị trên các trang website của Odyssea Hospitality. Người truy cập đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng này, cùng với các điều khoản và điều kiện bổ sung. 

(b) Tài khoản và mật khẩu 
Người truy cập có trách nhiệm giữ gìn và bảo mật mật khẩu, thông tin đăng nhập và thông tin tài khoản của mình. Người truy cập cũng sẽ phải có trách nhiệm về mặt tài chính đối với mọi việc sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality bởi chính người truy cập và/hoặc bất kỳ ai sử dụng thông tin tài khoản của người truy cập. 

(c) Việc đặt chỗ
Odyssea Hospitality cung cấp các trang website để cho phép người truy cập có thể xác đinh được tính khả dụng của một số dịch vụ nhất định. Người truy cập chỉ có thể sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality để đặt chỗ cho bản thân, khách mời hoặc một cá nhân đã ủy quyền việc đặt chỗ cho người truy cập. Trừ khi người truy cập được sự cho phép bằng văn bản từ Odyssea Hospitality, người truy cập không được sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality để đặt chỗ cho các mục đích khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc bán lại phòng và các mục liên quan như: tiếp thị, quảng cáo hoặc phân phối phòng (bao gồm nhưng không giới hạn các trang websicte của những bên thứ ba), đặt chỗ sai, gian lận, đặt chỗ dựa trên dự đoán nhu cầu hoặc cho mục đích thương mại. Các đơn đặt chỗ được thực hiện trong phạm vi của các điều kiện và điều khoản sử dụng này có thể được hủy mà không cần thông báo cho Odyssea Hospitality. Bên cạnh đó, Odyssea Hospitality cũng có quyền được hủy các đơn đặt chỗ mà không cần thông báo, trong phạm vi của các điều kiện và điều khoản sử dụng này.
 
(d) Chính sách đổi, hủy phòng và hoàn tiền
Đặt phòng với chính sách không hoàn hủy: Khách không được điều chỉnh hay hủy đặt phòng trừ một số trường hợp đặc biệt như thiên tai, bệnh tật,.... Khách không đến nhận phòng sẽ bị tính phí 100% giá trị đặt phòng. Khách được yêu cầu thanh toán toàn bộ giá trị đặt phòng vào ngay ngày đặt phòng. 
Đặt phòng với chính sách linh động: Không tính phí hủy phòng 3 ngày trước ngày nhận phòng. Không nhận phòng vào ngày đến sẽ bị tính phí 100% giá trị đặt phòng. Thẻ tín dụng được yêu cầu để đảm bảo cho đặt phòng.
Trong trường hợp Khách hàng đã hoàn thành việc đặt phòng và hoàn thành thanh toán cho Khách sạn nhưng lại không thể tiến hành chuyến đi của mình: khách có thể liên hệ với Khách sạn thông qua địa chỉ email của Khách sạn để được hỗ trợ việc hủy phòng. Điều khoản, chi phí phát sinh trong quá trình hủy phòng sẽ được tính theo quy định hủy phòng riêng của đặt phòng và tùy vào thời gian hủy của Khách hàng (sẽ được thông báo cho Khách hàng trong quá trình đặt phòng qua email).
 
(e) Thông tin thẻ tín dụng
Việc lưu trữ thông tin thẻ tín dụng trên các trang website của Odyssea Hospitality (nếu có) là không bắt buộc để sử dụng các trang website của chúng tôi. Tuy nhiên, việc lưu giữ thông tin thẻ tín dụng có thể giúp đẩy nhanh quá trình đặt chỗ của khách hàng trong tương lai. Người truy cập sẽ chịu trách nhiệm cho việc cập nhật bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào mà người truy cập cung cấp và thông tin đó chỉ có thể được duy trì cho đến hết ngày hết hạn của thẻ tín dụng. Khi truy cập các trang website của Odyssea Hospitality, người truy cập đồng ý rằng chúng tôi có quyền sử dụng thông tin này với mục đích tạo thuận lợi cho việc đặt chỗ phù hợp với yêu cầu của người truy cập, bao gồm việc sử dụng thông tin thông qua các ứng dụng trên bất kỳ thiết bị điện tử nào mà người truy cập sử dụng và Odyssea Hospitality được cung cấp với thông tin tài khoản đó, hoặc nếu người truy cập đã thiết lập liên kết với các thiết bị điện tử đó. 

(f) Quyền lợi của Odyssea Hospitality về việc chỉnh sửa thông tin trên các trang website và đơn đặt chỗ của người truy cập 
Các trang website của Odyssea Hospitality có thể chứa đựng các thông tin kỹ thuật chưa chính xác, lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác liên quan đến thông tin được hiển thị trên các website của Odyssea Hospitality, bao gồm nhưng không giới hạn tỷ lệ, chi phí hoặc sự sẵn có áp dụng cho giao dịch của người truy cập. Trong trường hợp này, Odyssea Hospitality sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót, thiếu sót và các thông tin chưa chính xác được nêu trên. Thay vào đó, Odyssea Hospitality có quyền được thay đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ và/hoặc cải thiện thông tin hoặc đơn đặt chỗ của khách hàng bất ký lúc nào, kể cả sau khi khi xác nhận đơn đặt chỗ.
 
(g) Thông tin quảng cáo/tiếp thị
Các trang website của Odyssea Hospitality có thể hiển thị hoặc cung cấp thông tin về các chương trình ưu đãi hoặc khuyến mãi (“Ưu đãi”). Các chương trình khuyến mãi và ưu đãi nêu trên sẽ được tuân theo các điều khoản và điều kiện của mỗi chương trình khác nhau. Để biết thêm thông tin, xui vui lòng tham khảo thêm điều khoản và điều kiện của từng chương trình khuyến mãi. Odyssea Hospitality có quyền được thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ chương trình khuyến mãi và ưu đãi vào bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước.
 
(h) Các sử dụng không được cho phép 
Bất kỳ việc sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality nào cho mục đích thương mại đều không được cho phép trừ khi người truy cập đã nhận được sự chấp thuận từ Odyssea Hospitality. Trong bất kỳ trường hợp nào, người truy cập không được phép sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality để đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ tài liệu nào bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, bất kỳ tài liệu nào có thể khuyến khích hành vi được coi là phạm tội hình sự và trách nhiệm dân sự hoặc bất kỳ mục đích nào khác trái pháp luật và bị cấm bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Người truy cập đồng ý sẽ không can thiệp hoặc gây thiệt hại cho các trang website của Odyssea Hospitality. Người truy cập đồng ý sẽ không sử dụng và phân phối bất kỳ vi rút, bomb thời gian hoặc các lập trình máy tính khác gây thiệt hại cho các trang website của Odyssea Hospitality, bao gồm: phần mềm, phần cứng, hệ thống và bất kỳ người truy cập nào khác và thiết bị điện tử của họ. Người truy cập đồng ý sẽ không sử dụng bất kỳ rô bốt, thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công nào để theo dõi vào sao chép thông tin của các trang website của Odyssea Hospitality mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Odyssea Hospitality. Người truy cập đồng ý sẽ không dùng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc công cụ nào để giám sát, sao chép và can thiệp vào các trang website của Odyssea Hospitality cũng như nội dung và hoạt động của các trang website mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Odyssea Hospitality. 

(i) Bảo mật
Việc người truy cập nhập và gửi thông tin đến các trang website của Odyssea Hospitality để đặt chỗ hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào cung cấp bởi Odyssea Hospitality sẽ được tuân thủ theo chính sách bảo mật của Odyssea Hospitality (hiện hữu tại Chính Sách Bảo Mật) và các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Mọi thông tin liên lạc liên quan đến tìm kiếm, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, yêu cầu và các thông tin tương tự do người truy cập gửi qua các trang website của Odyssea Hospitality không phải là thông tin cần được bảo mật và chúng tôi có quyền được sử dụng, sao chép và phân phối các thông tin đó không giới hạn. Odyssea Hospitality sẽ không có nghĩa vụ đối với người truy cập gửi các thông tin nêu trêu, cũng như việc bảo vệ các thông tin liên lạc đó. Ngoài ra, Odyssea Hospitality cũng được quyền sử dụng các thông tin nêu trên cho bất kỳ mục đích, ý tưởng, nội dung và các sự giao tiếp nào mà không giới hạn hoặc có bất kỳ nghĩa vụ nào với người truy cập gửi các thông tin nêu trên.
 
(j) Thói quen truy cập website
Các trang website của Odyssea Hospitality có thể được điều chỉnh thông tin, ưu đãi và nội dung dựa trên thói quen truy cập website và vị trí địa lý của người truy cập. 

(k) Liên kết 
Các trang website của Odyssea Hospitality có thể chứa đựng và hiển thị các liên kết đến các trang website khác trên mạng. Mục đích Odyssea Hospitality cung cấp các liên kết này nhằm phục vụ cho sự tiện lợi của người truy cập. Sự hiện diện của các liên kết này không đồng nghĩa với việc Odyssea Hospitality xác nhận, hỗ trợ hoặc phê duyệt các trang website được liên kết cũng như nội dung, sản phẩm, dịch vụ và các nhà điều hành của các trang website đó. Odyssea Hospitality không có trách nhiệm giám sát hoặc xem xét các trang website được liên kết từ các trang website của Odyssea Hospitality. Người truy cập sẽ tự trách nhiệm cho việc truy cập các trang website được liên kết đó, và tuân thủ theo các điều khoản và các điều kiện sử dụng của các trang website nêu trên. Trong bất cứ trường hợp nào, Odyssea Hospitality không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các trang website được liên kết. Ngoài ra, người truy cập không được phép liên kết trang website của người truy cập hoặc bất kỳ trang website nào khác với các trang website của Odyssea Hospitality khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Odyssea Hospitality. 

(l) Thông tin liên lạc sai lệch/Giao dịch bị thất lạc
Odyssea Hospitality sẽ không chịu trách nhiệm về các sự sai lệch, nhầm lẫn, khó khăn hoặc các trục trặc khác liên quan đến thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, Odyssea Hospitality sẽ không chịu trách nhiệm về sự mất mát, thất lạc hoặc các giao dịch sai lệch liên quan đến các trang website của Odyssea Hospitality. Ngoài ra, Odyssea Hospitality sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác nào liên quan đến giao dịch và truyền tải trên các trang website của Odyssea Hospitality, dù cho các sự cố nêu trên là kết quả do lỗi của người truy cập, hệ thống hoặc một bên thứ ba nào khác. 
 
(m) Sự khả dụng 
Các trang website của Odyssea Hospitality sẽ hiện hữu và sẵn sàng cho bất kì ai truy cập vào internet. Tuy nhiên, các trang website của Odyssea Hospitality có thể không hiện hữu mọi lúc khi đang được bảo trì hoặc sửa chữa. Các trang website của Odyssea Hospitality cũng có thể không hiện hữu mọi lúc khi có sự cố từ các thiết bị điện tử của người truy cập, gián đoạn dịch vụ internet hoặc các trường hợp và sự cố không lường trước được khác. Các trang website của Odyssea Hospitality chứa đựng các thông tin dịch vụ có thể sẽ không có sẵn ở một số địa điểm tại Việt Nam. Sự hiện diện về thông tin của dịch vụ do Odyssea Hospitality cung cấp trên các trang website không ngụ ý rằng dịch vụ đó sẽ có sẵn tại địa điểm của người truy cập. Nội dung của các trang website, bao gồm nội dung quảng cáo, được thiết kế và hiện hữu để sử dụng và chỉ hiển thị khi các nội dung hiển thị được cho phép theo luật và quy định hiện hành. Mỗi dịch vụ do Odyssea Hospitality cung cấp đều sẽ bị vô hiệu hóa khi bị pháp luật nghiêm cấm. 

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(a) Điều khoản chung/Sở hữu 
Trừ khi được quy định rõ ràng, nội dung trên các trang website của Odyssea Hospitality, bao gồm nhưng không giới hạn từ văn bản, phần mềm cho đến hình ảnh, đồ hoạ, hình minh hoạ, ảnh nghệ thuật, video, âm nhạc, âm thanh, tên, biểu tượng, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ là tài sản trí tuệ của Odysssea Hospitality và những nhà cung cấp của chúng tôi. Các nội dung nêu trên được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật pháp liên quan. Trong bất cứ trường hợp nào, quyền lợi duy nhất của người truy cập là truy cập nội dung của các trang website bằng một trình duyệt internet thông thường. Tất cả các mục đích sử dụng khác đều bị nghiêm cấm, bao gồm việc sao chép bất cứ nội dung nào trên các trang website của Odyssea Hospitality. Người truy cập không được sửa đổi, sao chép, bán, phát hành hay lưu hành bất kỳ nội dung nêu trên nào cho mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân và phi thương mại (hoặc hoạt động hợp pháp từ đại lý du lịch hay chuyên gia du lịch) khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ Odyssea Hospitality. Ngoại trừ việc sử dụng các nội dung nêu trêu cho mục đích cá nhân và phi thương mại, việc tải và sao chép nội dung của các trang website của Odyssea Hospitality đều bị nghiêm cấm. 

(b) Bản quyền
Trừ khi có ghi chú hoặc văn bản khác được hiển thị, tất cả nội dung trên các trang website của Odyssea Hospitality là tài sản có bản quyền của Odyssea Hospitality hoặc các chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi. Tất cả các nội dung trên các trang website của Odyssea Hospitality đều được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ cũng như luật hiện hành liên quan của các khu vực pháp lý khác. 

(c) Các thương hiệu của Odyssea Hospitality
Odyssea Hospitality®, Odyssea Rewards®, Liberty Collection Hotels & Resorts®, Liberty Central Hotels & Resort®, Liberty Hotels® và các nhãn hiệu liên quan khác được sử dụng và hiển thị trên các trang website của Odyssea Hospitality là các thương hiệu chính thức hiện hữu của Odyssea Hospitality, các chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi. Việc sử dụng biểu tượng ® là để chỉ định rằng các nhãn hiệu của Odyssea Hospitality đã được đăng ký với Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Việt Nam. Những nhãn hiệu nêu trên, tên liên quan, thương hiệu, logo, thiết kế và các ảnh đồ hoạ của nhãn hiệu được hiển thị trên các trang website thuộc quyền sở hữu của Odyssea Hospitality và được bảo vệ bởi luật thương hiệu tại Việt Nam.

5. ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ CHUNG 
(a) Quyền hạn chế truy cập
Ngoài bất kỳ quyền lợi hoặc biện pháp nào mà Odyssea Hospitality có sẵn, Odyssea Hospitality có quyền được chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng các trang website của người truy cập bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc có bất cứ trách nhiệm nào. 

(b) Từ chối trách nhiệm bảo hành
Việc người truy cập sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality đồng nghĩa với việc người truy cập sẽ tự chịu trách nhiệm cho những nguy cơ rủi ro của mình. Các trang website của Odyssea Hospitality được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng mà không có sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc đảm bảo tiêu đề hoặc đảm bảo ngụ ý về khả năng thương mại. Theo luật áp dụng cho thoả thuận này, Odyssea Hospitality không có trách nhiệm bảo hành cho bất cứ loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi nào. 

(c) Trách nhiệm 
Odyssea Hospitality cũng như các thương hiệu và khách sạn thuộc sự quản lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thương tích, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hậu quả hoặc các tổn thất tương tự phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality khi không có khả năng truy cập và sử dụng. Odyssea Hospitality cũng như các thương hiệu và khách sạn thuộc sự quản lý của chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào nêu trên phát sinh từ tài liệu, nội dung, ý kiến khách hàng hoặc bất cứ đề xuất nào từ bên thứ ba trên các trang website của chúng tôi. Giới hạn này được áp dụng kể cả khi bị cáo dựa trên hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ cơ sở nào khác, và kể cả khi Odyssea Hospitality đã được thông báo trước về thiệt hại đó. Trong các khu vực pháp lý không cho cho phép sự loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, trách nhiệm của Odyssea Hospitality tại các khu vực pháp lý đó sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi pháp luật cho phép. Trong trường hợp này, người truy cập có thể dừng bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality hoặc bất kỳ tài liệu, nội dung, ý kiến hoặc đề xuất từ bên thứ ba trên các trang website. 

(d) Thẩm quyền/Điều chỉnh 
Các trang website được kiểm soát và điều hành bởi Odyssea Hospitality từ các văn phòng chính tại Việt Nam. Chúng tôi không có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các nội dung hiển thị trên các trang website của Odyssea Hospitality là thích hợp và sẽ luôn hiện hữu tại từng địa điểm khác nhau. Các điều kiện và điều khoản sử dụng này cũng như mọi tranh chấp liên quan đến các điều khoản và điều kiện và việc sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality sẽ được điều chỉnh và tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, bất kể sự mâu thuẫn phát sinh nào từ các nguyên tắc luật pháp. Mọi tranh chấp và khiếu nại liên quan đến các điều khoản và điều kiện sử dụng này cũng như việc sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality sẽ được hoà giải tại Việt Nam hoặc các toà án chính tại thành phố Hồ Chí Minh. 

(e) Tính hiệu lực
Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện sử dụng này không thể thi hành, phần không thể thi hành sẽ được hiểu là ý định ban đầu của cả hai bên. Tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng này vẫn sẽ có hiệu lực thi hành đầy đủ. 

6. LIÊN HỆ
Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện sử dụng các trang website của Odyssea Hospitality, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info@odysseahotels.com.
----------
2018 Odyssea Hospitality Management Company. All Rights Reserved.
 
CÔNG TY QUẢN LÝ ODYSSEA HOSPITALITY
Công ty quản lý khách sạn nổi tiếng nhất Việt Nam, cung cấp hệ thống khách sạn ba và bốn sao trong thành phố.
location_on Tầng 3B - Tòa nhà Liberty Corporation, 63-65 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
phone +84 28 3936 9691
info@odysseahotels.com