Thực tập @ Odyssea
Thực Tập
Hành trình bắt đầu từ đây - Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm và bồi dưỡng những sinh viên tiềm năng thông qua các chương trình thực tập, nơi mà các sinh viên sẽ có cơ hội hoàn thành chương trình thực tập của mình bằng việc trải nghiệm thực tế thông qua các bộ phận trong chuỗi khách sạn của chúng tôi.
Intership Registration