Tuyển Dụng

NỘP ĐƠN TUYỂN DỤNG NHƯ THẾ NÀO ?

Vui lòng gửi CV của bạn tới địa chỉ email: hr.odyssea@odysseahotels.com

CÔNG TY QUẢN LÝ KHÁCH SẠN ODYSSEA HIỆN ĐANG TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU CHO CÁC KHÁCH SẠN THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI:

Mô Tả Công Việc

Gửi Đơn Ứng Tuyển


Các Vị Trí Hàng Đầu